پیام روز: برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید. سوزان کوئیلیام
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
ارسال مقاله
در صورت تمایل به ارسال مقاله، مقاله خود را در قالب فرمت زیر برای ما به sitemanager@javanehmushroom.com  ارسال نمایید. چنانچه مقاله شما مورد تایید قرار گیرد با نام خودتان در سایت منتشر می شود.
فرمت مقاله ارسالی :
بديهی است از پذيرش مقالاتی که اصول زير را رعايت ننمايند خودداری می گردد
مقاله در قالب برنامه PDF ارسال شود.
صفحه اول مقاله به نام نویسندگان ،کلمات کلیدی و چکیده مقاله اختصاص داده شود.
مقالات ترجمه ای حتی الامکان جديد باشد و يک نسخه از اصل مقاله (لاتين يا زبان ديگر) نيز ارسال گردد
تمام نمودارها در برنامه word يا excel رسم شود و از درج نمودار به صورت عکس خودداری شود
عکس ها و تصاوير با کيفيت بالا و حتی الامکان در برنامه word رسم شده باشد
نيم فاصله ها به دقت رعايت گردد. مثال: در عبارت "روشها" بايد بين "روش" و "ها" نيم فاصله باشد (برای تمام کلماتی که با "ها" جمع بسته می شود همين طور است). عبارتهايی مانند "کسب و کار"، "می شود"، "می کنند"، "ديده بانی" و تمام عبارات دوبخشی يا دوکلمه ای بايد با نيم فاصله تايپ شوند
.


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال