پیام روز: «کسانی بهترین نتایج را کسب می‌کنند که از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند.» جان وودن
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
ارسال مقاله
در صورت تمایل به ارسال مقاله، مقاله خود را در قالب فرمت زیر برای ما به sitemanager@javanehmushroom.com  ارسال نمایید. چنانچه مقاله شما مورد تایید قرار گیرد با نام خودتان در سایت منتشر می شود.
فرمت مقاله ارسالی :
بديهی است از پذيرش مقالاتی که اصول زير را رعايت ننمايند خودداری می گردد
مقاله در قالب برنامه PDF ارسال شود.
صفحه اول مقاله به نام نویسندگان ،کلمات کلیدی و چکیده مقاله اختصاص داده شود.
مقالات ترجمه ای حتی الامکان جديد باشد و يک نسخه از اصل مقاله (لاتين يا زبان ديگر) نيز ارسال گردد
تمام نمودارها در برنامه word يا excel رسم شود و از درج نمودار به صورت عکس خودداری شود
عکس ها و تصاوير با کيفيت بالا و حتی الامکان در برنامه word رسم شده باشد
نيم فاصله ها به دقت رعايت گردد. مثال: در عبارت "روشها" بايد بين "روش" و "ها" نيم فاصله باشد (برای تمام کلماتی که با "ها" جمع بسته می شود همين طور است). عبارتهايی مانند "کسب و کار"، "می شود"، "می کنند"، "ديده بانی" و تمام عبارات دوبخشی يا دوکلمه ای بايد با نيم فاصله تايپ شوند
.


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال