پیام روز: برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید. سوزان کوئیلیام
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
حقوقی و قراردادها

 -بررسی کارشناسی و حقوقی، تهيه و تنظيم کليه قراردادهای داخلی و خارجی فی مابين شرکت و اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از نصب و راه اندازی، خرید و فروش، تعمیر و نگهداری، خدمات مشاوره‌ای، پیمانکاری و خدماتی و نظایر آن.

-انجام امور مربوط به اقدام قانوني نسبت به فسخ قراردادهاي منعقده با اشخاص حقوقي و حقيقي.

-ارائه اطلاعات مشاوره اي به واحدهاي مختلف شركتها ی تابعه پيرامون قوانين و مقررات مرتبط با انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی شرکت.

برگزاری تشریفات انجام کلیه مناقصات و مزایده‌های شرکت از طریق انتشار آگهی‌ها، تهیه اسناد و مدارک مربوط به مناقصات و مزایده ها، برگزاری جلسات توجیهی پیمانکاران و رفع ابهامات احتمالی آنان.

-راهنمايي و همكاري با سرمايه گذاران در صنعت قارچ در زمینه انعقاد قرادهای بازرگانی و صنعتی.

در صورت نیاز به هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه امور حقوقی و قراردادها می توانید با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با شماره های 65434009-021و یا ارسال ایمیل به نشانی info@javanehmushroom.com ضمن درج درخواست خود در بخش موضوع ، به مشاورین حقوقی شرکت مراجعه فرمایید.

 طراحی و اجرا: وب باکس پورتال