پیام روز: برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید. سوزان کوئیلیام
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
مشخصات دستگاه بونکر فیلر


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال