پیام روز: برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید. سوزان کوئیلیام
۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

 گام بلند دولت برای توسعه بخش كشاورزی در سال 98
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 كه هفته گذشته رئیس جمهوری بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه كرد. 
بودجه وزارت جهاد كشاورزی شامل 21 هزار و 573 میلیارد و 447 میلیون ریال است كه از این رقم 16 هزار و 189 میلیارد و 549 میلیون ریال آن مربوط به تملك دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بوده و بقیه به مبلغ 5 هزارو 383 میلیارد و 898 میلیون ریال به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد. 
هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش بودجه های عمرانی شاهد كاهش ارقام بودجه هستیم به طوری كه یك هزار و 726 میلیارد و 340 میلیون ریال از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال كم شده است. 
سازمان های امور عشایری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی كشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان چای كشور، نهاد نماینده ولی فقیه، موسسه جهاد نصر، سازمان امور اراضی كشور، شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور، شركت مادر تخصصی خدمات كشاورزی، شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله نهادهایی هستند كه در ذیل ردیف بودجه وزارت جهاد كشاورزی قرار می گیرند. 
با این حال سازمان شیلات ایران، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، موسسه واكسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و سازمان دامپزشكی كشور، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و شركت شهرك های كشاورزی دارای ردیف های جداگانه در لایحه بودجه هستند. 
دولت برای سال آینده یك هزار و 460 میلیارد و 255 میلیون ریال برای بخش شیلات، 13 هزارو 227 میلیارد و 145 میلیون ریال برای بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، هفت هزار و 476 میلیارد و 200 میلیون ریال برای بخش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سه هزار و 718 میلیارد و 873 میلیون ریال برای بخش موسسه رازی، سه هزارو 40 مییلیارد و 622 میلیون ریال برای بخش دامپزشكی، یك هزار و 522 میلیارد و 764 میلیون ریال برای سازمان مركزی تعاون روستایی و 228 میلیارد و 529 میلیون ریال برای شركت شهرك های كشاورزی بودجه پیش بینی كرده است. 
در این رابطه «حسن قاسمی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس لایحه بودجه 98، در تبصره 14 منابع خرید تضمینی گندم از دو محل، یكی از آنها رقم 2 هزارمیلیارد تومان از (محل ردیف 520000) قانون بودجه 97 و 6 هزار و 145 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است. 
مجموع اعتبار خرید تضمینی در این لایحه بودجه 8 هزار و 145 میلیارد تومان از محل ردیف هاست كه نسبت به سال گذشته 62.9 درصد رشد را نشان می دهد. 
وی گفت: البته منابع دیگری در قانون پیش بینی شده كه اگر كاهش منابع داشتیم با مكانیزم های قانونی آن منابع را تامین كنیم. 
به گفته وی، اعتبار سال گذشته خرید تضمینی گندم در بودجه 97 مبلغ پنج هزار میلیارد تومان است. 
مدیركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزی یادآورشد: در بحث خرید واكسن دام و طیور مبلغ 126.8 میلیارد تومان پیش بینی شده كه نسبت به امسال 41.7 درصد رشد دارد. 
وی اضافه كرد: این رقم در بودجه سال 97 حدود 89.5 میلیارد تومان بوده است. 
قاسمی اظهارداشت: در تبصره یك بابت تامین مالچ (خاكپوش) سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری برای مبارزه با پدیده بیابان زدایی مبلغ 1020 میلیارد تومان پیش بینی شده كه نسبت به سال 97 به مبلغ 390 میلیارد تومان، 162 درصد یا 2.6 دهم برابر رشد را نشان می دهد. 
وی اضافه كرد: همچنین از محل فروش آب بهای شهری برای آبرسانی شرب عشایر، 19.3 دهم میلیارد تومان پیش بینی شده كه نسبت به امسال به مبلغ 15 میلیارد تومان، حدود 29 درصد رشد داشته است. 
این مقام مسئول در معاونت برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزی گفت: در تبصره 8، برای طرح های سامانه نوین آبیاری، شبكه های آبیاری زهكشی و طرح های آب و خاك سهم بلاعوض طبق قانون بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن 85 درصد تعیین شده كه بار دیگر برای بودجه سال 98 تكرار شده است. 
وی افزود: در بخش بازسازی و نوسازی قنوات، مبلغ 140 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 دیده شده درحالی كه امسال این رقم حدود 90 میلیارد تومان است؛یعنی 55.6 درصد رشد دارد. 
به گفته قاسمی، در لایحه بودجه سال آتی برای تجهیز و نوسازی شالیزارهای شمال كشور 87.7 دهم میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده كه نسبت به بودجه سال 97 نزدیك 41.2 درصد رشد را نشان می دهد. 
وی ادامه داد: در سال 97 این رقم 62.8 میلیارد تومان بوده است. 
وی خاطرنشان ساخت: برای تقویت مرغ لاین نیز در لایحه بودجه سال 98 با حمایت ویژه 13.8 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در حالی كه در بودجه امسال این رقم 4 میلیارد تومان بود یعنی 119.4 درصد رشد خواهیم داشت. 

** 2 ردیف بودجه جدید برای توسعه زیرساخت برنج و آب بندان ها 
مدیركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزی گفت: در لایحه بودجه سال 98، دو ردیف جدید بودجه ای برای توسعه زیرساخت های تولید برنج و آب بندان ها برای استان های شمالی كشور در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: برای حمایت از افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های تولید برنج در استان های گیلان ومازندران و كشت های جایگزین در سایر استان های كشور 30 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. 
«همچنین در بحث آب بندان های استان های شمالی كشور همچون گیلان، مازندران و گلستان اعتبار ملی 145 میلیارد تومان پیش بینی شده است كه باید استان ها از محل بودجه استانی خود با مشاركت مردم اعتباری معادل همین میزان تخصیص دهند.» 
به گفته وی، مجموع این رقم برای آب بندان های شمال كشور به 290 میلیارد تومان خواهد رسید. 

** ردیف بودجه توسعه كشت دانه های روغنی مستقل شد 
قاسمی تصریح كرد: در لایحه بودجه سال 98، ردیف بودجه توسعه كشت دانه های روغنی با پیش بینی اعتبار 45 میلیارد تومان مستقل شد زیرا در لایحه بودجه 97 این رقم با ردیف بودجه های دیگر بود. 
مدیركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزی همچنین گفت: براساس تبصره 13 بند ج، مبلغ 1000 میلیارد تومان از سهم دولت برای تقویت صندوق بیمه محصولات كشاورزی، بند د، مبلغ 100 میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری های واگیر دامی و مشترك و بند «ه»، مبلغ 200 میلیارد تومان برای ارتقای كیفیت واكسن آنفلوانزای طیور سرم سازی رازی پیش بینی شده است كه نسبت به امسال تغییری را نشان نمی دهد. 

** بودجه عمرانی بخش كشاورزی در انتظار اعتبار صندوق توسعه ملی 
قاسمی درباره بودجه عمرانی بخش كشاورزی در بودجه سال 98 نیز توضیح داد: تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی با حكم رهبر معظم انقلاب بوده كه هنوز تعیین تكلیف نشده است. 
وی گفت: در صورت لحاظ اعتبار از این صندوق به بخش كشاورزی به انظمام متفرقه ها، 18.6 درصد رشد خواهیم داشت اما بدون متفرقه ها 7.2 درصد كاهش می یابد. 
وی اضافه كرد: به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی منابعی برای توسعه فرایند اجرای آبخیزداری و سیستم های نوین آبیاری طبق قانون نیز خواهیم داشت. 
اقتصام**9186 ** 2023
تاريخ: ۱۳۹۸/۴/۱
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال