پیام روز: راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. آنتونی رابینز
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
 مشکلات خشکی بستر در زمان خاکدهی

نویسنده: مهندس آزادبخت

کارشناس کمپوست جوانه

مشکلات خشکی بستر در زمان خاکدهی


در سالن های سنتی به دلیل نداشتن هواساز و عدم گردش هوا یا سیرکولاسیون
circulation)) و در بیشتر مواقع با وجود داشتن هواساز اما به دلیل روش های سنتی پرورش روی بستر را نایلون و یا روزنامه می کشند، در این جور مواقع تعداد آبیاریهای روی بستر کاهش یافته و تا روز رافلینگ بستر خشک می شود و این خشکی پیامدهای در بر خواهد داشت که بارزترین آن افزایش حجم میسیلیوم های زیاد و ضعیف است.

اگر بستر خشک و پودری باشد میسیلیوم برای پیدا کردن رطوبت در بستر مجبور به افزایش تعداد میسیلیوم ها و افزایش طول آن ها می شود که اینگونه بسترها به دلیل میسیلوم های ضعیف و پودری عملکرد خوبی نخواهند داشت و ممکن است:

·         قفل کردن خاک و عدم رشد پین ها

·         فاصله بین خاک و کمپوست که منجر به قطع ارتباط بین پین ها و کمپوست می شود و پین ها بالا نمی آیند

·         به دلیل شوک خشکی افزایش تعداد پین ها در هوادهی (اورپین)

·         عدم نفوذ آب در بستر به دلیل بسته شدن خاک

🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

در صورت استفاده از مطلب ذکر نام نویسنده و منبع الزامیست.

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال